Ons doel

Uw stem in de gemeenteraad


sp.a Molenbeek maakt sinds de verkiezingen van 2012 deel uit van de oppositie. We vormen een aparte politieke fractie in de gemeenteraad. sp.a voert een kritische maar constructieve oppositie. We volgen het schepencollege van nabij en houden zijn voorstellen tegen het licht. Als we over die voorstellen stemmen, staat het belang van de Molenbekenaar voorop. Als het goed is, steunen we de meerderheid. Als het nodig is, zullen we ons protest laten horen en stemmen we tegen.


Met onze afdeling organiseren we regelmatig activiteiten voor iedereen. Een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en barbecue, een 1 mei-viering met optocht, punctuele politieke acties, dienstbetoon…


sp.a Molenbeek engageert zich voor onze gemeente op verschillende manieren. We streven naar een sociale, duurzame en verdraagzame samenleving.


Een sociale samenleving


Molenbeek is één van de armste gemeenten van het land. Armoede bestrijden en iedereen de kansen geven op een menswaardig leven is de eerste doelstelling van sp.a Molenbeek. Een gezonde woning, recht op kwaliteitsvol onderwijs en een stabiele job zijn essentieel. Het gemeentelijk beleid moet daarvoor de basis leggen en zorgen dat elke Molenbekenaar kansen krijgt.


Een duurzame samenleving


Leven in de stad moet een lust zijn en geen last. Een kwaliteitsvolle openbare ruimte, parken en groen, nette straten en pleinen zijn heel belangrijk, zeker als mensen dicht op elkaar leven zoals in Molenbeek. Wie het niet breed heeft, heeft dikwijls niet te kiezen en leeft vaak in een ongezonde leefomgeving. Ook op het vlak van geluidsoverlast en luchtvervuiling is hier nog veel werk aan de winkel.


Een verdraagzame samenleving


Molenbeek is één van de dichtst bevolkte en meest diverse gemeenten van België. Met veel mensen dicht op elkaar, die bovendien uit heel andere culturen komen, is samenleven niet altijd evident. Toch is die diversiteit ook een troef. Ze verruimt onze blik, ze dwingt ons te evolueren. sp.a Molenbeek gelooft in de kracht van de diversiteit zonder de ogen te sluiten voor de uitdagingen die erbij komen kijken.

Quote