Ons doel

Uw stem in de meerderheid


Vooruit Molenbeek maakt sinds de verkiezingen van 2018 deel uit van de meerderheid. Samen met de PS vormen we een coalitie met de MR. Onze partij kan echt wegen op het Molenbeekse gemeentebestuur. Met een schepen van Openbare Werken en Gemeentelijke Eigendommen kan onze partij haar stempel drukken op de ‘hardware’ van onze gemeente. Als schepen van Nederlandstalig Onderwijs en Kinderopvang kunnen we er mee voor zorgen dat Molenbeekse ketten hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs is steeds één van de pijlers van onze partij geweest. Indien je het laatste nieuws en onze verwezenlijkingen wilt opvolgen, kan je terecht op de website van schepen Jef Van Damme.


Een geëngageerde afdeling


Met onze afdeling organiseren we regelmatig leuke activiteiten voor iedereen. Onze jaarlijkse klassiekers zijn een nieuwjaarsreceptie, een 1 mei-viering met optocht en een heerlijke barbecue. We bezorgen ook elk jaar in alle Molenbeekse brievenbussen een mooi nieuwjaarskaartje. Daarnaast organiseren we stadswandelingen waar we info geven over nieuwe Molenbeekse projecten. Iedereen is ook welkom op het sociale spreekuur van onze schepen, elke maandagvoormiddag wordt er tijd gemaakt voor dienstbetoon.


Vooruit Molenbeek engageert zich voor onze gemeente op verschillende manieren. We streven naar een sociale, duurzame en verdraagzame samenleving.


Een sociale samenleving


Molenbeek is één van de armste gemeenten van het land. Armoede bestrijden en iedereen de kansen geven op een menswaardig leven is de eerste doelstelling van Vooruit Molenbeek. Een gezonde woning, recht op kwaliteitsvol onderwijs en een stabiele job zijn essentieel. Het gemeentelijk beleid moet daarvoor de basis leggen en zorgen dat elke Molenbekenaar kansen krijgt.


Een duurzame samenleving


Leven in de stad moet een lust zijn en geen last. Een kwaliteitsvolle openbare ruimte, parken en groen, nette straten en pleinen zijn heel belangrijk, zeker als mensen dicht op elkaar leven zoals in Molenbeek. Wie het niet breed heeft, heeft dikwijls niet te kiezen en leeft vaak in een ongezonde leefomgeving. Met een schepen van Openbare Werken kunnen we hier eindelijk werk van maken. Op het vlak van onderhoud van parken en speeltuinen is er alvast veel progressie geboekt.


Een verdraagzame samenleving


Molenbeek is één van de dichtst bevolkte en meest diverse gemeenten van België. Met veel mensen dicht op elkaar, die bovendien uit heel andere culturen komen, is samenleven niet altijd evident. Toch is die diversiteit ook een troef. Ze verruimt onze blik, ze dwingt ons te evolueren. Vooruit Molenbeek gelooft in de kracht van de diversiteit zonder de ogen te sluiten voor de uitdagingen die erbij komen kijken.

Quote